Sustainable Development Goals of SDG’s

Op 27 september 2015 legde de Verenigde Naties 17 nieuwe doelstellingen vast voor een duurzame, menselijke ontwikkeling van de wereld tot 2030. Deze doelstellingen worden ook  Sustainable Development Goals of SDG’s genoemd en zijn de opvolgers van de 8 Millenniumdoelstellingen (MDG’s). De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen gelden voor alle landen in de wereld. Ze moeten onze maatschappij in de richting stuwen die er zowel economisch, sociaal als op ecologisch vlak er op vooruitgaat, en dit in een veilige en vredevolle omgeving. Dit zijn dan ook de 5 pijlers van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Iedere burger, ondernemingen, organisaties, ….. worden geacht zijn/haar steentje bij te dragen.

FINADO-projecten leveren alvast hun bijdrage aan deze duurzame doelstellingen, vooral aan SDG ‘s 1,2,3,4,5,6 en 17.

SDG 1: Beëindig armoede
SDG 2: Beëindig honger, bereik voedselveiligheid, verbeterde voeding en bevorder duurzame landbouw
SDG 3: Verzeker een gezond leven en bevorder welzijn voor iedereen op elke leeftijd
SDG 4: Verzeker inclusief kwaliteitsonderwijs voor allen en bevorder levenslang leren (inclusief = toegankelijk voor allen: gelijke toegang voor meisjes, minderheidsgroepen, armen...)
SDG 5: Bereik gendergelijkheid en geef meer macht aan vrouwen en meisjes
SDG 6: Verzeker toegang tot water en sanitair voor iedereen
SDG 7: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
SDG 8: Bevorder inclusieve en duurzame economische groei, tewerkstelling en degelijk werk voor iedereen
SDG 9: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder duurzame industrialisering en stimuleer innovatie (veerkrachtig = 'resilient': schokbestendig, standvastig, solide...)
SDG 10: Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen
SDG 11: Maak steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
SDG 12: Verzeker duurzame consumptie en productiemethodes
SDG 13: Neem dringend actie om de klimaatverandering en zijn impact te bestrijden
SDG 14: Bewaar en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen
SDG 15: Beheer de bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop de verarming van de bodem en keer ze om, stop het verlies van de biodiversiteit
SDG 16: Bevorder rechtvaardige, vreedzame en inclusieve maatschappijen
SDG 17: Revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling